Privacyverklaring

Algemeen

Immo Bouwen neemt de in dit privacy beleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, surfers en gebruikers belangrijk. Met dit privacy beleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft.

Door gebruik te maken van onze website en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Immo Bouwen behoudt het recht voor om deze privacyregeling ten alle tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stellen via de website of e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van persoonsgegevens binnen Immo Bouwen is onderworpen aan het Belgisch recht.

 

Privacyverklaring

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken en door u in te schrijven op de nieuwsbrief geeft u informatie door die toelaat u als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als u daar toestemming voor geeft.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Immo Bouwen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat u de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteert u dit privacy beleid.

U heeft altijd het recht om uw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te laten wijzigen,
 • te laten schrappen.

Dit kan door een eenvoudig verzoek te mailen naar info@immobouwen.com.

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die u wil schrappen of wijzigen.
 • E-mailadres van de persoon die u wil schrappen of wijzigen.
 • Welke wijzigingen u wil doorvoeren of u wil dat de persoon geschrapt wordt.

Als u een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

 

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om u informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

 • Voornaam en naam
 • E-mailadres
 • Woonadres
 • Werkadres
 • Telefoonnummer
 • Btw-nummer

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om u de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. U kiest of u hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies worden geen marketingprofielen aangemaakt.

 

Waarom worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Contactformulier: om aan uw vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
 • Inschrijving op nieuwsbrief: om u af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie uit de wereld van het vastgoed die u kan interesseren (toestemming betrokkene).
 • Aanvraag brochure: om u een brochure op te sturen.

Een uitzondering hierop kan enkel met uw expliciete toestemming.

 

Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om u de dienst te verlenen die u zelf activeerde of waarvoor u toestemming gaf. Uw persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

 

Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor uw privacy.

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor u toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (contactformulier, nieuwsbrief versturen, …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

 

Minderjarigen

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat u betrokken bent bij de online activiteiten van uw minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

 

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop uw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens Immo Bouwen uw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

 

Facebook, Twitter en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op uw computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met uw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met uw informatie omspringen nadat u iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

 

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 01/01/2020.

 

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van uw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

 

Klachten

Heeft u ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens, contacteer dan info@immobouwen.com en we zoeken een oplossing.

 

Meer informatie over klachtenprocedures vind u op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.